loader-gif

Zpracováváme

Chci přihlásit

Dítě

Sourozence

Vyplněním online formuláře dochází k učinění závazné objednávky, jejímž předmětem je uzavření smlouvy na příměstský tábor v Ostravě ve vybrané lokalitě a termínu mezi organizátorem tábora Rozjeď se z.s. IČ: 03268420 a níže uvedeným účastníkem tábora.

Vyplněním online formuláře dochází k učinění závazné objednávky, jejímž předmětem je uzavření smlouvy na příměstský tábor v Ostravě ve vybrané lokalitě a termínu mezi organizátorem tábora Rozjeď se z.s. IČ: 03268420 a níže uvedenými účastníky tábora.

Vyberte lokalitu

Poruba
Termín Volná místa
13.07.2020 - 17.07.2020 4 Vybrat termín
20.07.2020 - 24.07.2020 4 Vybrat termín
27.07.2020 - 31.07.2020 6 Vybrat termín
03.08.2020 - 07.08.2020 4 Vybrat termín
17.08.2020 - 21.08.2020 3 Vybrat termín
Mor. Ostrava
Termín Volná místa
06.07.2020 - 10.07.2020 0 Obsazeno
27.07.2020 - 31.07.2020 6 Vybrat termín
03.08.2020 - 07.08.2020 0 Obsazeno
29.06.2020 - 03.07.2020 29 Vybrat termín
Bělský les
Termín Volná místa
06.07.2020 - 10.07.2020 5 Vybrat termín
13.07.2020 - 17.07.2020 6 Vybrat termín
20.07.2020 - 24.07.2020 7 Vybrat termín
27.07.2020 - 31.07.2020 6 Vybrat termín
03.08.2020 - 07.08.2020 4 Vybrat termín
17.08.2020 - 21.08.2020 4 Vybrat termín
24.08.2020 - 28.08.2020 6 Vybrat termín
Slezská Ostrava
Termín Volná místa
13.07.2020 - 17.07.2020 10 Vybrat termín
24.08.2020 - 28.08.2020 12 Vybrat termín
Pokračovat

Rekapitulace přihlášky

Dítě
Jméno
Příjmení:
Datum narození:
Dítě 2
Jméno
Příjmení:
Datum narození:


Zpět


Zákonný zástupce

Po přihlášení na tábor je nutné do 10 dnů uhradit zálohu ve výši 40% z ceny tábora, tj. 800 Kč na níže uvedený účet. Doplatek ve výši 1.200 Kč je nutno uhradit nejpozději 60 dnů před zahájením tábora. Nezapomeňte vždy uvést potřebné informace do zprávy pro příjemce. Částku je možné uhradit jedním příkazem v plné výši. V případě přihlášení dítěte na tábor v době méně než 60 dnů před zahájením, je nutno zaslat částku v plné výši do 7 dnů od data přihlášení.

Po vyplnění elektronické přihlášky Vám emailem dorazí organizační pokyny k táboru a potřebné údaje k uskutečnění platby.

Všechny dokumenty jsou dostupné na stránkách www.prazdninyvostrave.cz/informace.

Přihlašovatel dítěte výslovně bere na vědomí, že nedílnou součástí smluvních podmínek kromě popisu předmětného tábora, jsou i smluvní podmínky, které jsou dostupné na stránkách www.rozjedse.cz/dokumenty, přičemž přihlašovatel dítěte odesláním elektronické přihlášky potvrzuje, že se s těmito podmínky seznámil, a jsou mu známy.